Garda Sikring AS kjøper Hydrea AS

Garda sikring AS har hatt dialog med Assa Abloy en stund og har nå kommet til enighet om å kjøpe alle aksjene i Hydrea AS. Garda sikring driver sin virksomhet innenfor tre områder; veisikring, anleggsikring og områdesikring. Garda sikring består av åtte lokale selskap som jobber sammen mot felles mål:

  • Håland og Karlson AS i Haugesund
  • Systemsikring AS i Stavanger og Kristiansand
  • Solheim gjerdenett AS i Bergen
  • Garda sikring Midt Norge AS i Trondheim
  • Lauritsen gjerdefabrikk AS i Stokke
  • Røa Gjerdefabrikk AS i Oslo
  • Garda Anleggsikring AS i Oslo
  • Trygg vei AS i Drammen

Garda sikring har med dette en landsdekkende organisasjon innenfor områdesikring og er en klar markedsleder på dette området. Hydrea er en velkjent aktør innenfor områdesikring, og har jobbet med kunder over hele landet fra sin base i Haugesund.

Hydrea fortsetter som eget selskap etter overtagelsen, men vil bli samlokalisert med Håland og Karlson AS i Haugesund, og virksomheten vil bli tett samordnet – til beste for kundene. Håland og Karlson og Hydrea vil samlet sett bli en meget komplett og sterk aktør med en sterk organisasjon innenfor salg og installasjon av alle typer porter, bommer, gjerder og fysisk sikring.

Som kunde forholder du deg til Hydrea akkurat som før; henvendelser sendes på mail til hydrea@hydrea.no, eller på telefon til 977 55 300 (Faks: 52 70 03 71), og faktura skal betales til samme konto som tidligere.

Bare ta kontakt med oss – om det er noe du lurer på.

 

For mer informasjon – se våre nettsider:

www.gardasikring.no

www.halandogkarlson.no

www.hydrea.no

Hydrea
Go top

Til toppen