Objekt- og terrorsikring

Man kan aldri sikre seg hundre prosent mot at noen ønsker å påføre andre skade, men gode sikringstiltak kan begrense skadeomfanget betydelig. Derfor har Garda Sikring etablert et eget satsingsområde innenfor objekt- og terrorsikring.

Klikk her for å lese mer Garda Objekt- og Terrorsikring

Systemsikring AS, Stavanger
Go top

Til toppen