Til hovedinnhold

Montasje

Gjennom vår lange fartstid i bransjen har vi opparbeidet oss en unik kunnskap og erfaring med både produkter, løsninger og ikke minst montasje. Dette kommer våre kunder til gode gjennom høy kvalitet på hvordan vi hver dag løser oppgavene der vi sikrer samfunn og verdier med både små og store prosjekter.

La oss gjøre jobben

Vi har over 120 fast ansatte montører, lokalisert over hele landet med lang erfaring innen montasje og reparasjon av de fleste typer gjerde-, port- og rekkverksløsninger. Alle har gjennomgått og bestått Garda Skolen, som er Norges eneste komplette opplæring for gjerdemontører. I tillegg har vi 20 fast ansatte teknikere som sørger for riktig installasjon av vår store portefølje med automatiserte sikkerhetsløsninger. Vi utfører også service og beredskap på installert base. De fleste av våre teknikere har enten fagbrev som elektriker, mekaniker eller innen automasjon. Garda Sikring skal til enhver tid ha minimum en lærling innen relevante fag (automasjon, sveis, produksjonsteknikk).

Ønsker du å montere selv?

For de som ønsker å gjøre jobben selv, er det selvfølgelig mulig å kun kjøpe materiellet man trenger. Gjennom vår logistikkavdeling, tilbyr vi bl.a. porter, flettverk og annet gjerdemateriell.

Grunnarbeid

Ved montering av port, bom etc., monteres som regel dette på eksisterende fundamenter eller betongdekke. Der hvor dette ikke foreligger kan vi også gjøre jobben med å etablere kabelgrøfter samt graving og støping av fundamenter i henhold til produsentens tegninger.

Monterer et gjerde

Kontakt oss

Ta kontakt med oss vedr. montasje.