Trygg Vei er spesialist på veisikring. De monterer autovern og beskyttelsesrekkverk av metall som hindrer at kjøretøy ved uhell kjører ut av sin bane og at fører skader seg selv eller andre. De har lang erfaring med store veiprosjekter. Trygg Vei samarbeider i dag med aktører som Statens Vegvesen, Veidekke og Peab.