Støyskjerming er gjerder som er designet for å beskytte mot støy fra trafikkerte veier. Støybarrierer er den mest effektive metoden for å redusere lyd fra bilveier, jernbanen og industrielle områder. Mange tror at støyskjerming kun massive gjerder, men de kommer i mange utførelser. Vi har flere modeller i stål og treverk.