Publikumsgjerder er  lave gjerder som ofte blir brukt for effektiv avgrensning og kontroll av menneskemengder. Her finnes det flere typer sperregjerder, også kalt franske gjerder, sykkelgjerder, politigitter, scenegitter samt spesialløsning for køanordninger. Dette er alle produkter som benyttes for trygg og forsvarlig gjennomføring av konserter, festivaler, messer, idretts- og kulturarrangement og andre event. I tillegg er spesielt sperregjerder ofte benyttet ved byggeprosjekt.