Mobil høysikkerhet kan være vanskelig å få til riktig. Dette er ofte sikring av store havner, flyplasser og byggeplasser. Sikringen skal være flyttbar, slik at den kan tilpasses etter trafikk og behov. Samtidig skal ikke uvedkomne ha mulighet til å flytte på sikringen eller få tilgang. Kravet om høysikkerhet gjør også at den skal oppfylle visse krav og standarder. Det skal tåle påkjørsler og hindre klatring.