Når man skal bygge idrettsanlegg er det mange ting å tenke på. Et viktig element er sikringen rundt stadion eller anlegget. Denne sikringen har flere funksjoner. Ikke bare skal det være et klart skille, slik at man også enkelt skiller mellom de som har betalt og ikke, som for eksempel ved billettsalg. Det skal også hindre baller og utstyr flyr ut av området ved lek og spill. Jo høyere gjerder man velger, jo mindre sannsynlighet er det for at baller forsvinner.