Når du skal velge nye gjerder er det viktig å tenke på funksjonalitet og behov. Hvor robust gjerde er avhenger av trådtykkelse. Det er derfor viktig å velge gjerde etter hva du skal sikre. Skal du gjerde inn egen hage er trådtykkelse mindre viktig, mens estetikk er en stor del av valget. Skal du derimot gjerde inn et industriområde vil sikringen stå i fokus – da vil også høyde og trådtykkelse være avgjørende faktorer.