Containerløsninger gir adgangskontroll og løser en kjent problemstilling på norske bygge- og anleggsplasser. Det å regulere hvem som slipper inn på arbeidsplassene og holde kontroll over hvem som er på arbeidsplassen til en hver tid kan være en utfordring. Containere med automatiske rotasjonsporter løser utfordringene forbundet med kontroll av inn- og utpassering. Mindre containere gjør at man enkelt kan låse inn verdier ved endt arbeidsdag. Derfor reduseres også sjansen for tapt utstyr og arbeidsverktøy.