Byggegjerder er den mest vanlige formen for avsperring og sikring av byggeplass. De gir høy grad av fleksibilitet og en rekke tilleggsutstyr er tilgjengelig for å øke sikkerhetsnivået. Hvilke gjerder du skal velge avhenger av om gjerdene kun skal benyttes på den aktuelle byggeplassen, eller om de skal demonteres og brukes over tid på flere steder.Vi er markedets ledende på byggegjerder, og tilbyr et bredt spekter av gjerder og har alltid er stort lager for rask levering til hele landet.