Å sikre fritidsbåter og bryggene de ligger på er en viktig del av båtholdet. Båter er kostbare og bryggesikring er et viktig element i å ta vare på investeringen sin. Brygger er veldig ofte plassbygget, og det er derfor ikke noen standard som passer på alle brygger. Derfor bør du grundig undersøke hvilke funksjoner som er viktigst å ivareta sikkerheten på din brygge.