Brurekkverk er viktig del av sikkerheten på norske veier. Her er det sikkerhet som kommer først, derfor er det viktig å velge et rekkverk som tåler stor belastning. Det finnes flere sikkerhetsklasser å forholde seg til, men det viktigste er at det er godkjent etter Vegvesenets sikkerhetskrav. Brurekkverk brukes på broer, veier, kulverter og støttemurer.