Bomløsninger løser utfordringer forbundet med innkjøring på steder som krever adgangskontroll. Du kan velge mellom elektrisk eller manuell bom, alt etter som hvilket behov det skal dekke. Veibommer gir effektiv regulering av trafikk på trange plasseringer. En bom gir mange valgmuligheter kan tilpasses omgivelsene. En velegnet løsning for parkeringshus, offentlige eiendommer og handel.