Betongelementer sikrer at byggegjerder ikke faller over ved sterk vind. Det gir også mer motstand hvis uvedkomne prøver å ta seg inn. Denne investeringen hindrer skader på mennesker og materiell. Produktet gjør bygge- og anleggsplasser til tryggere sted å være.