Trygg Vei har autovern til sikring av veier og bruer. Dette er beskyttelsesrekkverk av metall som hindrer at kjøretøy ved uhell kjører ut av sin bane og at fører skader seg selv eller andre. De har lang erfaring med store veiprosjekter og samarbeider i dag med aktører som Statens Vegvesen, Veidekke og Peab.