Anleggsporter øker sikkerheten på byggeplasser. Rotasjonsporter, skyve- og foldeporter gir effektiv adgangskontroll på anleggsplassene. Disse hindrer at uvedkomne får tilgang, og sikrer dermed skader og tyveri av verdifullt utstyr. Portene kan leveres både som manuelle og motoriserte. Vi har også smarte modem som GSS som gir deg god oversikt og mest mulig ut av din port.