Velkommen til Høysikringsseminar den 14. mars i Oslo

Sikring av landets kritiske installasjoner og infrastruktur har aldri vært viktigere. De siste årene har vi dessverre vært vitne til en mer urolig verden, med hendelser og trusler som viser behovet for å være i forkant med tilfredsstillende sikringsløsninger. Videre har også sikkerhetsloven de siste årene økt fokuset og kravene til sikring av samfunnet vårt. 

Vi har samlet flere kjente og dyktige foredragsholdere fra det britiske fagmiljøet innen høysikkerhet, i tillegg til brigader Dag Søberg, tidligere sjef for operasjonsavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter.  

Seminaret vil belyse og gå nærmere inn på: 

  • De trusler vi ser i dag og behovet for å tenke helhetlig i sikring av vår infrastruktur og verdier  
  • De ulike klassifiseringsstandardene kjøresterke- (PAS 68 / IWA 14) og innbruddssikre løsninger (RC/SR/LPS1175), samt den nye ISO-standarden som kommer i løpet av 2023 
  • Hvordan perimetersikring benyttes som en del av beredskap og fysiske sikkerhetsbarrierer 
  • Betydningen av å tenke produktintegrasjon i hverdagen

 

Seminaret gjør deg tryggere på at du er oppdatert innen fagområdet for å ta riktige valg når sikringstiltak skal vurderes og planlegges. Dette er en gyllen mulighet til å få et bredt innblikk i en rekke felt innenfor høysikkerhet og mingle med gode kollegaer i bransjen. 

Dato: 14. mars 2023
Tid: 09.30-16.00
Sted: Sentralen i Oslo, Øvre Slottsgate 3

Påmeldingsfrist: 28. februar

Bli mer kjent med våre spennende foredragsholdere:
Dag Søberg

Dag Søberg har 38 års erfaring fra Forsvaret, og innehar graden brigader (embedsmann) i Forsvaret. Dag har deltatt i og ledet krisehåndtering på en rekke nivåer i Forsvaret, både i Norge og i utlandet. Han avsluttet sin tjeneste i Forsvaret som sjef for operasjonsavdelingen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i Bodø fra 2019 til 2022. I denne stillingen var han ansvarlig for all bruk av norske militære styrker både i Norge og i utlandet.  Han arbeidet i denne perioden tett med Politiet, NSM, DSB, PST, olje- og gassnæringen og andre relevante samfunnsaktører.

Gary Heward i Thornton Tomasetti

I over 20 år har Gary vært engasjert i britiske myndigheters forsknings- og utviklingsprogrammer for terrorbekjempelse, inkludert Blast og HVM, og sist evalueringssystemer for UAV-deteksjon. Gary Hewards ekspertise blir brukt i rollen som teknisk rådgiver for PAS 68 og 69/IWA 14.1 og IWA 14.2 og av ISO 2234-3 standardkomiteen.

Alistair Crooks i MIRA

Alistair Crooks jobber med, og har lang erfaring, innen et bredt spekter av sertifiseringstjenester av kjøretøy-angrepsstandarder; metodikk, testing og sertifisering av kjøretøysperrer som klassifiseres ihht PAS 68, IWA 14-1.

Richard Flint i BRE Group

Richard Flint er en av Storbritannias ledende eksperter på fysiske sikkerhetsstandarder. Han har over 25 års erfaring med å administrere testing og sertifisering av sikkerhetsprodukter og forskningsprosjekter.

Eagle Automation Ltd v/Rankin Goalen og Zaun Ltd v/Mat White

Rankin og Mat viser oss teori i praksis ved å fortelle om, og vise hvilke funksjoner og fordeler testede løsninger innehar. De viser også hvor viktig design og funksjonalitet er med tanke på byromsbildet.

Eagle Automation designer, produserer og leverer et bredt spekter av PAS 68 og IWA 14-1 testede folde-, skyve- og svingporter. I tillegg til porter har Eagle en enorm portefølje av PAS 68 testede sperretrinn, pullerter og gatemøbler. Zaun utvikler både standard og skreddersydde gjerde- og portløsninger for høysikkerhetssegmentet.

Agenda 14. mars

09.30-10.00
Kaffe og mingling

10.00 Velkommen

10.10-10.40 Dag Søberg – Dagens trusselbilde og behovet for å sikre
Dag Søberg har arbeidet mye, både i NATO og ved FOH, med hybride trusler mot ulike deler av samfunnet. Han er i dag leder for fagområdet sikkerhet & beredskap i Agenda Risk. Dag har en meget god forståelse for de truslene som finnes, samt hva Forsvaret, Politiet og andre kan, og ikke kan, gjøre i ulike situasjoner. Dagens foredrag retter seg mot de trusler vi ser i dag, og behovet for å tenke helhetlig i beskyttelsen av våre verdier. 

10.40-11.10 Gary Heward– Sikringsstrategi 
Med bakgrunn i sin årelange ekspertise som teknisk rådgiver rundt sertifisert og klassifiserte produkter vil Garry fokusere på hvordan vurdere sårbarhet for flere farer, og samtidig balansere strategier for å maksimere fysisk, operativ og elektronisk sikkerhet.   

11.10-11.25
Pause

11.25-11.55 Alistair Crooks – Kjøresterke løsninger
Alistair Crooks tar oss gjennom kjøretøy-angrepsstandarder, metodikk, testing og sertifisering av kjøretøysperrer ihht til PAS 68, IWA 14-1 og introduserer oss for den kommende og nye ISO/DIS 22343-1. 

11.55-12.40 Richard FlintSertifisering og innbruddsikre løsninger
Richard er lidenskapelig opptatt av hvilken rolle standarder, testing og sertifisering kan spille for å beskrive sikkerhet av beskrivende ledd. Foredraget belyser bl.a temaet «beskyttende sikkerhetsstrategi og hvilke muligheter som støtter et effektivt utvalg innbruddssikre løsninger under standarden LPS1175  

12.40-13.20
Lunsj

13.20-14.10 Rankin Goalen og Mat White–  Installasjoner brukt i sikringhva finnes og hvordan bruke optimalt
Presenterer oss for ulike produktgrupper i bruk og funksjon. Herunder folde-, skyve- og svingporter og i tillegg skreddersydde gjerde- og portløsninger for høysikkerhetssegmentet. Rankin og Mat viser oss teori i praksis ved å fortelle om, og vise hvilke funksjoner og fordeler testede løsninger innehar. De viser også hvor viktig design og funksjonalitet er med tanke på byromsbildet. 

14.10-14.40 Dag Søberg
Oppsummering av dagen

14.40-16.00
Mingling og forfriskninger