Til hovedinnhold

Høysikringsseminar den 12. mars i Oslo

Dagens samfunn gjør det nødvendig med kontinuerlig fokus og bevissthet rundt sikkerhet og sikringstiltak. I tillegg til å få innsikt i PST sin ferske rapport om dagens trusselbilde, gir dette seminaret en mulighet til å lære av et utvalg anerkjente eksperter innen fagområdet. De vil dele sine perspektiver, erfaringer og beste praksis med oss, og gi oss verdifull innsikt i hvordan vi kan forbedre sikkerheten i våre egne organisasjoner. Kritisk infrastruktur er et hovedtema, men cybersikkerhet vil også bli belyst.

Vi ser frem til en dag med spennende foredrag og muligheten til å knytte nye kontakter i bransjen.

Seminaret er gratis.

 

Seminaret vil belyse og gå nærmere inn på blant annet: 

  • Hvilke trusler ser vi i dag, og hvordan møter vi disse?
  • Sikkerhetsloven – hvordan påvirker trusler oss og sikkerheten?
  • Kritisk infrastruktur – planlegging og oppbygging. Hvordan påvirker etableringen av sikringstiltak lokalsamfunn?
  • Sikkerhetsundersøkelse – Identifisering og risikoreduksjon

Ved å sette av noen få timer, er dette en gyllen mulighet til å få en bred oppdatering innen området fra mange anerkjente foredragsholdere. For de som ønsker å kunne diskutere dette viktige teamet ytterligere, og mingle med gode kollegaer, har vi lagt opp til å kunne samles på Kullt Restaurant rett etter seminaret. Her vil også noen av foredragsholderne være til stede.

Seminaret er nå fullsatt.

Ønsker du å stå på venteliste? Meld din interesse, så hører du fra oss!

Dato: 12. mars 2024
Tid: 09.00-15.00
Sted: Ambassaden, Henrik Ibsens gate 48, 0255 Oslo

Seminaret er gratis.

Bli mer kjent med våre dyktige foredragsholdere:
Lars Eirik Berg

    

PST sin rapport for 2024 belyses av Lars Eirik Berg

PST er nå ute med en fersk rapport om trusselnivået i Norge, og Berg vil belyse denne. Han vil i tillegg reflektere over hva trusselbildet vil si for næringslivet og for planlegging av kritisk infrastruktur og andre installasjoner.

Lars Eirik Berg er direktør for sikkerhet og risikostyring i HRP, og har lang erfaring både fra offentlig virksomhet og fra næringslivet på ulike nivåer fra det tekniske via det operative og til det strategiske nivå. Har bl.a. tidligere jobbet med sikkerhetsarbeid i Forsvaret, samt flere år i Forsvarsbygg, der han blant annet var fagsjef for FB Sikringstjenester, jobbet innen strategisk informasjonssikkerhet i NRK og som sikkerhetsdirektør i DNB.

Roar Thon

Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Roar Thon har tjenestebakgrunn fra Forsvaret og politiet. og er nå Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) hvor han har vært ansatt siden 2003. Han arbeider i dag med hvordan mennesker bruker teknologi og hvordan dette påvirker sikkerheten i samfunnet, hos virksomheter og for enkeltmennesker.

Roar er en prisbelønnet foredragsholder. og med over 1400 foredrag om sikkerhet i NSMs tjeneste er han sannsynligvis en av landets mest etterspurte foredragsholdere. Roar snakker/skriver jevnlig om sikkerhet og personvern i media, i NSMs podcast og sikkerhetsblogg.

Charlie Swanson

Chartered Security Professional (CSyP)

Charlie er Chartered Security Professional (CSyP), og sitter bl.a. i utvelgelseskomiteen for CSyP-kandidater. Etter å ha fullført en karriere i den britiske hærens kongelige militærpoliti, valgte han å studere for MSc (Master of Science)  i sikkerhetsledelse, og deretter Terrorism Studies. Som akademiker skrev han i 2015 MSc i internasjonal sikkerhet og risikostyring for University of South Wales, hvor han var Programme Lead Tutor.

Charlie har utviklet og undervist på en rekke yrkesfaglige kurs i sikkerhet og risikostyring på en global plattform. Han har også utført sikkerhetsrisikovurderinger og sikkerhetsundersøkelser for en rekke kunder på global skala.

Yvan De Mesmaeker

Generalsekretær i European Corporate Security Association – ECSA

Yvan De Mesmaeker er sivilingeniør med over 20 års yrkeserfaring innen bedriftssikkerhet og beredskap. Er nå bl.a. Generalsekretær i European Corporate Security Association – ECSA, en non-profit profesjonell sammenslutning av ledere og tjenestemenn, med ansvar for Security & Resilience for selskaper og internasjonale institusjoner.

Han har bl.a bedriftssikkerhet, terrorisme og organisert kriminalitet og beskyttelse av kritisk infrastruktur som spesialiseringsfelt.

Geir Hågen Karlsen

Tidligere oberstløytnant i Forsvaret og hovedlærer i strategisk kommunikasjon ved Forsvarets Høgskole

Geir Hågen Karlsen er assosiert partner i Geelmuyden Kiese og en ledende ekspert på geopolitiske trusler, sikkerhetsutfordringer og krisehåndtering for næringslivet. Han har bakgrunn som offiser og politiker, og er godt kjent fra omfattende mediedekning om Russland, og har også arbeidet mange år med utfordringene i samarbeidet med Kina.

Agenda 12. mars 2024

09.00-09.30
Kaffe og mingling

09.30-09.50 Velkommen v/Jon Ola Stokke, CEO Garda Sikring Group

09.50-10.30 Lars Eirik Berg
Berg belyser PST sin ferske rapport om trusselnivået i Norge, og vil i tillegg reflektere over hva trusselbildet vil si for næringslivet og for planlegging av kritisk infrastruktur og andre installasjoner.

10.30-11.15 Roar Thon
Sikkerhetsloven i vår hverdag; Hvordan påvirker trusler oss, og hvordan påvirker det sikkerheten i samfunnet, hos virksomheter og for enkeltmennesker både når det gjelder fysisk sikring og Cyber-sikkerhet? Hvordan påvirker sikringstiltak av kritisk infrastruktur etablering i lokalsamfunn, sett i lys av bærekraft og arbeidsplasser?​

11.15-11.30
Pause

11.30-12.15 Charlie Swanson
Tar oss gjennom «risikoreisen» som beskriver identifisering og reduksjon av risiko, ledsaget av en forklaring på viktigheten av en sikkerhetsundersøkelse. Undersøkelsen analyserer alle sikkerhetssystemer på stedet, for å finne ut om de er egnet til formålet for å oppfylle risikokravene, og eventuelle operasjonelle krav som er avtalt.

12.15-12.50 
Lunsj  

12.50-13.40 Yvan De Mesmaeker
Navigating the Complexities of Planning and Building Critical Infrastructure

13.40-14.30 Geir Hågen Karlsen
Trusler mot nasjonal infrastruktur: Sabotasje, cyber, spionasje, terror. Hvordan påvirker sikringstiltak av kritisk infrastruktur etablering i lokalsamfunn? Vil det begrense lokalbefolkningens muligheter/tilgang? Vil folk føle trygghet eller usikkerhet?

15.30
Mingling og middag på Kullt Restaurant

 

Se noen klipp fra fjorårets seminar: