Login GSS

HMS

Garda Sikring har fokus på HMS og gode arbeidsrutiner.. Våre montører gjennomførerer årlig kurs og opplæring for å kunne utføre arbeid for Jernbaneverket, Avinor, Statnett og Statens vegvesen for å nevne noe. Våre montører har egen HMS håndbok norsk og oversatt til polsk.

Våre ansatte er vår fremste ressurs, og vi har stort fokus på å skape en arbeidsplass der de ansatte skal trives og like å gå på jobben hver dag. Dette mener vi at vi har lykkes med og at det er en av hovedgrunnene til at vi stadig knytter til oss flere erfarne montører som vil jobbe hos oss.

Vi strekker oss langt for at de ansatte skal ha varierte arbeidsoppgaver og en positiv utvikling både med tanke på kompetanse og trivsel.

Garda Sikring jobber målrettet med HMS i alle ledd, både når det gjelder ansatte, kunder og myndigheter, noe som gjør at alle parter kan være trygge på at gjeldende lovgivning etterleves.