Garda objekt- og terrorsikring

Sikrer liv og verdier

Alle ønsker å ta vare på det åpne samfunnet vi lever i, der ung og gammel kan føle seg trygge. For å føle en sikkerhet må vi forstå verden vi lever i, og stadig tilpasse oss. Garda Objekt- og terrorsikring har faglig kompetanse innen løsninger for fysisk sikring av menneskeliv, som i denne sammenheng betyr terrorsikring. Vi har også god kunnskap om sikring av kritiskviktig infrastruktur eller objektsikring.

 

Veileder for Terrorsikring

NSM, PST og POD har i fellesskap utgitt en veileder for Terrorsikring. De påpeker at vi har ingen garantier for at nye terrorhendelser ikke kan skje, og at virksomheter har et ansvar for å sikre egen aktivitet. Videre fastslår veilederen at «det viktigste er å forberede seg på det uventede: den største sårbarheten er likegyldighet overfor sikkerhet».  Det gis konkrete sikkerhetsråd som; «Man kan ikke forvente forvarsel om terrorhandlinger. Fysisk sikring beskytter både informasjon, objekt og personell.»

 

Vi tilbyr risikoanalyse og fleksible løsninger

Enkelte virksomheter har kompetanse til å foreta en risikoanalyse før de beslutter om tiltak for fysisk sikring er nødvendig. Andre virksomheter trenger veiledning innen risikoanalyse, det kan Gardas ressurspersoner hjelpe dem med. Målet bør være å redusere sårbarhet ved å tilpasse seg det gjeldende trusselbildet. Å kunne tilby fleksible løsninger som sikrer den aktuelle situasjonen er viktig for oss.

 

Terrorsikring i byrom med fokus på estetikk

I byrom er det viktig at pullerter og øvrig sikring tilpasses omgivelsene og danner et naturlig inntrykk. Vi tilbyr et stort utvalg av pullerter, gjerder, porter og øvrig fysisk sikring. Materialvalg og mulighet for tilpasning av produktene, gjør at den fysiske sikringen glir godt inn i miljøet. Vi tilbyr for eksempel valgfri utforming av pullerter i forhold til høyde og tykkelse på produktene. De fleste velger pullerter i rustfritt stål, men de kan også fås i en rekke andre farger.

 

Lokalisert i det sentrale Østlandsområdet, men installerer over hele landet

Garda Objekt- og terrorsikring holder til på Slependen i Asker, i samme bygg som tradisjonsrike Røa Gjerdefabrikk. Vi samarbeider tett med de øvrige virksomhetene i Garda konsernet for å være i posisjon til å levere og installere kostnadseffektive løsninger der kunden måtte befinne seg.

 

 

Kontaktinfo

Håkon Tronstad

Daglig leder/ kontreadmiral (p)

Telefon: +47 485 95 547

e- post: haakon.tronstad@gardasikring.no

Adresse; Hildertunet 2, 1341 Slependen

 

 

Garda Sikkerhetsbrosjyre 2018
Garda Sikkerhetsbrosjyre 2018
Go top

Til toppen