Til hovedinnhold

ECOpanel

Norge er inne i det grønne skiftet, med mål om å bli et lavutslippsland innen 2050. Det må derfor skje en overgang til produkter og tjenester som gir betydelige mindre negative konsekvenser for klima og miljø. Det grønne skiftet er globalt, der internasjonalt samarbeid er nødvendig. Garda Sikring ønsker å bidra bl.a. ved å påvirke våre leverandører og velge løsninger/produkter for minst mulig klimaavtrykk. Vårt ECOpanel er et resultat av dette arbeidet.

Transport

Transport fra fabrikk i England til vårt lager er utført via DSV Road, og på en slik måte at det gir en CO2 reduksjon på minimum 30% sammenlignet med tradisjonelle fraktmetoder. Be oss gjerne om dokumentasjon som vi kan sende deg. I tillegg blir frakten gjort med 100% plassutnyttelse. Vi fyller opp maksimalt med varer for mest mulig effektiv transport. I mange tilfeller benyttes kranbilfrakt ut fra lager og til våre kunder på Østlandet. Her benytter vår hovedtransportør kranbil med Euro VI motor. Disse har bl.a. et rensesystem der helseskadelige avgasser blir redusert til under 1/10 av utslippene fra tilsvarende kjøretøy med Euro 5 motor.

Produksjon og kvalitet

ECOpanel Anticlimb er en robust gjerdetype for ekstra lang levetid. Dette gir en miljøbesparelse ved å unngå å måtte kaste gjerder etter kort tids bruk. Gjerdene er i tillegg produsert i England av ZND UK på en energieffektiv måte, basert på 24t samlebåndsproduksjon uten stans for produksjonsbytte. Fabrikken har in-house produksjon av stolper og nett. Produksjonen er tilpasset for minimal CO2 bruk.

ECOfot

ECOfot hører naturlig sammen med vårt ECOpanel. Denne foten inngår i en returordning som sikrer trygg og riktig gjenvinning.

Miljøsertifikat

Våre samarbeidspartnere står alle samlet bak vårt miljøsertifikat, og signert for å holde sine forpliktelser som inngår i dette konseptet.

Last ned miljøsertifikat