Til hovedinnhold

ECOfot

Garda Sikring sin ECOfot er en viktig del av vårt grønnere alternativ til bygge- og anleggsbransjen. Foten passer til alle typer byggegjerder, men selges vanligvis sammen med vårt ECOpanel. Med en panteordning for å sikre riktig gjenvinning, er dette et unikt produkt for de som ønsker å være med på en mer bærekraftig utvikling.

Resirkulerbare

Føttene er produsert av resirkulerbart materiale. Råmaterialet er PVC som kommer fra granulert kabelkappe. For å sikre at vi har sporbarhet i hele forsyningskjeden, rapporteres og overvåkes leverandøren vår av Recovinyl, som er det europeiske handelsorganet som fremmer gjenvinning av PVC over hele Europa. Underlag på dette kan framlegges på forespørsel.

Panteordning

I samarbeid med KMT Gjenvinning inngår ECOpanel-føttene i et pantesystem. Ved kjøp belastes en pant, som fås igjen ved retur av ødelagte føtter. Dette for å sikre riktig gjenvinning, og vår partner kan utnytte alt materiale i føttene i sine gjenvinningsanlegg. Føttene pantes på avtalte gjenvinningspunkter, bl.a. på vårt lager i Stamveien 8.

Transport

ECOføtter blir transportert på den samme måten som ECOpanelene, med reduksjon av CO2 på minimum 30% sammenlignet med tradisjonelle fraktmetoder. Levering sampakkes hvor føtter utnytter ledig areal. Be oss gjerne om dokumentasjon som vi kan sende deg. Vi fyller opp maksimalt med varer for mest mulig effektiv transport. I mange tilfeller benyttes kranbilfrakt ut fra lager og til våre kunder på Østlandet. Her benytter vår hovedtransportør kranbil med Euro VI motor. Disse har bl.a. et rensesystem der helseskadelige avgasser blir redusert til under 1/10 av utslippene fra tilsvarende kjøretøy med Euro 5 motor.

Miljøsertifikat

Våre samarbeidspartnere står alle samlet bak vårt miljøsertifikat, og signert for å holde sine forpliktelser som inngår i dette konseptet.

Last ned miljøsertifikat