Til hovedinnhold

HMS-underlag for vindsikring av byggegjerder

Vindkalkulator beregner tåleevnen til gjerdelinjen

OSN Anleggsikring tar vindsikring på bygge- og anleggsplass ett skritt videre. Vi kan nå benytte en vindkalkulator for å finne ut hvor sterk vind byggegjerdene tåler før gjerdelinjen blir ustabil og velter.

Vinden kan være en utfordring når det gjelder sikring med byggegjerder, og det er ofte vanskelig å vite hvor mye vind gjerdelinjen tåler. I mange tilfeller blir kreftene i vinden undervurdert, og sikringen kan bli for dårlig. Vi ønsker å rette et fokus på trygg sikring, og vil derfor bistå de av våre kunder som ønsker dokumentasjon på hvor mange sekundmeter man kan ta høyde for at de oppsatte gjerdene tåler.

I samarbeid med vår leverandør beregner vi tåleevnen, ut fra visse forutsetninger, ved hjelp av en vindkalkulator. Her legges det inn faktorer som gjerdetype, støttestag og mengde motvekt. Kalkulasjonen gir da en indikasjon på vindstyrken gjerdelinjen tåler, både fra utsiden og innsiden av gjerdet. Dette gir nyttig HMS-dokumentasjon, og er en rettesnor i å velge riktig og tilstrekkelig sikringstiltak.

OSN Gruppen med sine 8 selskaper er i dag bransjeledende på områdesikkerhet. Navnet OSN står for OmrådeSikkerhet i Norge. 7 av selskapene driver tradisjonelt med sikkerhet innenfor gjerde, porter, bod og andre sikkerhetsløsninger. OSN Anleggsikring AS ble startet i 2012 som spesialist for sikkerhetsløsninger til bygge-/anleggsplasser. I den senere tid har gruppen fokusert på helhetsløsninger med særlig tyngde rundt adgangskontroll og kameraovervåkning.

Vindkalkulator