Til hovedinnhold

Vi fusjonerer og blir Garda Sikring AS

«Norges ledende konsern innen områdesikring, Garda Sikring, samler alle sine områdesikringsselskaper under ett merkenavn. Fagkompetanse, innovative løsninger og et profesjonelt og kundevennlig mannskap, skal fortsatt være fundamentet som Garda Sikring konsernet er tuftet på når vi nå samler oss under Garda Sikring merkevaren»

Garda Sikring konsernet ble dannet i 2017, gjennom oppkjøpet av Systemsikring, Håland og Karlson, Solheim Gjerdenett, Lauritsen Gjerdefabrikk, Røa Gjerdefabrikk og Anleggssikring. Senere har Garda Sikring Midt-Norge, Trygg Vei og Nor-Netting kommet til og konsernet består i dag av totalt 9 operative selskaper.

De første årene valgte konsernet å drive videre under de lokalt etablerte selskapsnavnene, men nå er tiden inne for å samle virksomhetene under Garda Sikring. De lokale selskapene vil bestå en stund fremover, men målet er å fusjonere enhetene, omprofilere og bygge en regionstruktur som er effektiv og bedre egnet til å møte fremtiden.

Våre lokale selskaper har en lang og stolt historie som vi skal ta vare på. Garda Sikring er opptatt av å kunne tilby markedet gode produkter og gjenkjennbare tjenester uansett hvor i landet våre kunder måtte ha behov. Våre kunder skal føle seg trygge på at vi vil levere løsninger av høy og forutsigbar kvalitet fra nord til sør og øst til vest.

Det at vi nå samler virksomheten vil være til klar fordel for våre kunder, da Garda Sikring vil kunne tilby konkurransedyktige totalløsninger, enhetlige systemer og høyere gjennomføringskapasitet og tilgjengelighet på service, deler og beredskap ved behov.

Våre selskaper Trygg Vei og Nor-Netting vil bestå i sin nåværende form og ikke bli berørt av de varslede endringene i gruppen.

Garda Sikring vil i tiden fremover prioritere å utvikle eksisterende kundeforhold, samt styrke egen organisasjon med nytt materiell og kompetanse. Vi lover å arbeide hardt for fortsatt å være våre kunders førstevalg innen områdesikring, veisikkerhet og service, og ser frem til å videreføre vårt samarbeid.

Vi sikrer samfunn og verdier.

 

For Garda Sikring konsernet

Jon Ola Stokke
Konsernsjef