Til hovedinnhold

Flott gjennomført prosjekt for Statnett

Fagrafjell har vært et stort og viktig prosjekt for Garda Sikring i 2022 og inn i 2023. Gjennom hovedentreprenør Stangeland Maskin, har Garda Sikring sin avdeling i Rogaland stått for levering og montering av flere hundre meter med gjerde inkludert porter. Nok en del av Norges kritiske infrastruktur er sikret av vårt eminente team.