Sikring med betongfeste

Det er stor byggeaktivitet på Lørenskog, og her ved Skårersletta har entreprenør benyttet byggegjerder på betong. Gjerdene er satt i betongfester, en enkel og effektiv løsning for trygg og solid sikring.