Til hovedinnhold

Byggebransjen er utsatt i forhold til tyveri og tap av store verdier, og Garda Anleggsikring har nå et økt fokus på å informere og tilby bransjen verktøy for å redusere denne risikoen. Blant annet har bruk av SelectaDNA vist seg effektivt for å unngå inntrengere på byggeplassene.

SelectaDNA relanseres nå i Norge gjennom Garda Anleggsikring. Tyverisikring blir ofte forbundet med store investeringskostnader, men i tillegg til å være rimelig er dette et tiltak som også umiddelbart kan tas i bruk. Produktet fungerer på den måten at usynlig DNA-væske påføres maskiner, verktøy, PC etc. Merkingen er kun synlig under politiets UV-lys. DNA-merket utstyr er lite attraktivt å stjele, og det gjør at en god og tydelig varsling om dette på byggeplassen holder tyvene borte. Blir man likevel frastjålet utstyr, er dette registrert i en database som gjør det mulig for politiet å spore funnet tyvegods tilbake til rett eier. Registeret er tilgjengelig for politi i mer enn 40 land i Europa, slik at man kan få tilbake utstyret selv om det har krysset landegrensen.

«SelectaDNA er et rimelig og nyttig hjelpemiddel i kampen mot vinningskriminalitet. I tillegg til tradisjonell fysisk sikring, er det ikke tvil om at det dessverre ofte også må andre tiltak til for å redusere risikoen for tyveri på byggeplasser,» sier Daglig leder i Garda Anleggsikring, Frode Rastad, og fortsetter: «Vi har etablert et sikkerhetssenter i Stamveien på Hagan, der vi sammen med SafetyRespect og kollegaer i Røa Gjerdefabrikk og Nor Netting, har samlet kompetanse og produkter for trygg sikring til både byggebransjen og andre som trenger effektive sikringstiltak. I tillegg har vi gode samarbeidspartnere på f.eks. kameraovervåkning med oppkobling mot alarmsentral, som effektivt skremmer vekk inntrengere. Vi anbefaler at kunder tar en grundig vurdering av sitt sikkerhetsbehov, og velger løsninger deretter. I denne prosessen vil vi gjennom vårt sikkerhetssenter inneha en unik kompetanse for å bistå entreprenører og andre med å komme opp med forslag og anbefalinger til gode sikringstiltak.»

SelectaDNA er tilgjengelig i 25-merkers kit samt på 150 ml sprayflaske. Sprayflaske er det mest slitesterke alternativet, men begge har væske med samme funksjon; sporbar, unik DNA-kode for effektiv tyverisikring. For mer informasjon om produktet og tyverisikring, se produktgruppe.