Til hovedinnhold

Garda Anleggsikring AS er valgt som landsdekkende partner for alt av installasjoner, service og skreddersøm av Infobric AS sitt utstyr i Norge. Dette vil gagne entreprenører i hele landet når det kommer til responstid og spisskompetanse på Infobric sitt system, samt smidighet rundt installasjoner.

Garda Anleggsikring har gjennom det siste året vært Infobric sitt hovedserviceverksted der hardware, uansett hvor det har blitt kjøpt, har blitt ivaretatt av Garda sin serviceavdeling. «Vårt samarbeid med Garda har fungert veldig godt, både for oss og alle kunder, og vi ønsket derfor å utvide avtalen,» sier Henrik Vorkinn, salgssjef i Infobric, og fortsetter: «Vi ønsket en partner for et langsiktig samarbeid, som kunne vise til et landsdekkende serviceapparat. Når vi allerede hadde et godt samarbeid på plass, var vi trygge på at Garda var en riktig partner å jobbe med framover.»

«Infobric er ledende i landet på sine adgangskontrollsystemer, og vi er svært glad for å ha fått denne tillitten, og ser fram til å yte våre og Infobric sine kunder rask og god service,» sier Stefan Søyring, avd. leder for teknisk drift i Garda Anleggsikring. «I tillegg til reparasjoner og reklamasjoner samt utrykningsservice på Østlandet gjennom tidligere avtale, kan vi som en del av Garda Sikring AS, nå tilby samme tjenester over hele landet,» fortsetter Søyring og legger til: «I tillegg dekker denne nye avtalen nå også ny-installasjoner, flytting, igangkjøring og skreddersøm etter kundens ønske, på alt av Infobric sin hardware.» Hovedkontakten for kunder vil fortsatt ligge hos Garda Anleggsikring AS, men med støtte i konsernet Garda Sikring AS som består av Lauritsen Gjerdefabrikk AS, Røa Gjerdefabrikk AS, Solheim Gjerdenett AS, Systemsikring AS, Håland og Karlson AS og Garda Sikring Midt-Norge AS.

Garda Anleggsikring AS
Garda Anleggsikring er en del av Garda Sikring AS, og er gruppens spesialist på mobile sikringssystemer til bygge- og anleggsplass. Konsernet Garda Sikring er Norges ledende aktør innen vei-, anlegg- og områdesikring. Vi tilbyr porter, bommer, pullerter og gjerder i tillegg til montasje, service og beredskap. Garda leverer store og små prosjekter for private og profesjonelle kunder over hele Norge og er ledende innenfor sikring av industrianlegg, bygg- og anlegg, forsvarsanlegg, flyplasser, havner, idrettsanlegg, barnehager og private eiendommer. Vi er i tillegg Norges største produsent av flettverk til gjerder.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er GardaAnleggsikring_kort_rgb.jpg

Infobric AS
Infobric er et IT- og elektronikk selskap som utvikler systemer som øker sikkerheten og gjør bygge- og anleggsplassene mer effektive. Selskapet er markedsleder innenfor sin nisje og spiller en sentral rolle på mer enn 12 500 bygge- og anleggsplasser, med flere av Europas største entreprenører og maskinutleiere på kundelisten. Kjernen i Infobrics tilbud er den webbaserte tjenesten Infobric Ease, som i sanntid kommuniserer med 10 000 talls oppkoblede elektronikk enheter. De siste årene har selskapet vunnet flere priser for sine innovative produkter og vært nominert til Årets Gaselle 2 år på rad. I dag består Infobric av rundt 80 medarbeidere og har en omsetning på ca 200 MSEK. Les mer om Infobric på www.infobric.no.

For mer informasjon, kontakt:

Stefan Søyring
Avd. leder Teknisk drift                                                       
Garda Anleggsikring AS                                                       
Telefon: 47 79 97 10
E-post: stefan@anleggsikring.no | www.anleggsikring.no

Henrik Vorkinn                                                                 
Salgssjef                                                                
Infobric AS                                                           
Telefon: 90 96 88 35
E-post: henrik.vorkinn@infobric.no | www.infobric.no