Til hovedinnhold

SafetyRespect har valgt Garda Anleggsikring som distributør for sine fallsikringsprodukter. Et tett samarbeid vil gi økt påvirkningskraft i en bransje med krav til HMS-fokus i alle ledd.

Det er to innovative selskaper i sterk vekst, som nå har inngått samarbeid for å yte best mulig service og løsninger til byggebransjen. Sammen vil de rette fokus på generell HMS og spesifikt arbeid i høyden ute på byggeplasser. Begge har lang erfaring og høy kompetanse på hvert av sine hovedområder, og med et tett samarbeid drar man fordeler som kommer kundene og bransjen til gode.

Garda Anleggsikring vil tilby salg av standardiserte fallsikringsprodukter, som vil være en naturlig del av helhetsløsningen for flyttbar sikring til byggeplasser. Safety Respect håndterer utleie og de store prosjektene som i større grad innebærer beregninger, konsulentbistand og montering. «Vi ser fram til et tett og godt samarbeid med Garda Anleggsikring, og sammen vil vi utfylle hverandre på en måte som vi mener vil være positivt for kundene. Vi spiller på hverandres kompetanse for å best ivareta kunders behov og ønsker,» sier Kim Hallgren, Skandinaviasjef i SafetyRespect.

Frode Rastad, Daglig leder i Garda Anleggsikring legger til: «Vi er glad for at vi har fått på plass en avtale med SafetyRespect, et spennende selskap vi kjenner oss godt igjen i både når det gjelder fokus på kundeservice og produktutvikling. Vi er begge inne i en sterk vekst det vi ansetter flere for å ta oss av den økte etterspørselen i markedet, og ved å samarbeide har jeg stor tro på at vi får sterk påvirkningskraft i en bransje der sikkerhet må stå i høysetet.»


Frode Rastad (Daglig leder, Garda Anleggsikring) og Kim Hallgren (Skandinavienchef, SafetyRespect)


Willy Sabel (Produktsjef Kantsikring, Garda Anleggsikring), Frode Rastad (Daglig leder, Garda Anleggsikring), Kim Hallgren (Skandinavienchef, SafetyRespect), Hilde Hellstrand (Depotsjef, SafetyRespect)

 

SafetyRespect AB
SafetyRespect beskytter liv gjennom å være en spesialist innen fallsikring til byggebransjen. Grunnlaget for vår produktutvikling er våre kunders behov for sikre byggeplasser samt de gjeldende lover og regler. Vi er med i hele byggeprosessen for å hjelpe våre kunder med alle fallsikringssituasjoner som kan oppstå. Vi gjennomfører beregninger, dokumenterer, leverer fallsikringsløsninger og sikkerhetskontroller til alle typer byggeprosjekt.

Garda Anleggsikring AS
Garda Anleggsikring er en del av Garda Sikring AS, og er gruppens spesialist på mobile sikringssystemer til bygge- og anleggsplass. Konsernet Garda Sikring er Norges ledende aktør innen vei-, anlegg- og områdesikring. Vi tilbyr porter, bommer, pullerter og gjerder i tillegg til montasje, service og beredskap. Garda leverer store og små prosjekter for private og profesjonelle kunder over hele Norge og er ledende innenfor sikring av industrianlegg, bygg- og anlegg, forsvarsanlegg, flyplasser, havner, idrettsanlegg, barnehager og private eiendommer. Vi er i tillegg Norges største produsent av flettverk til gjerder.

 

 

For mer informasjon, kontakt:


Frode Rastad
Daglig leder
Garda Anleggsikring AS
Telefon: 91 00 90 18
E-post: frode@anleggsikring.no
www.anleggsikring.no


Kim Hallgren
Skandinavienchef
SafetyRespect AB
Telefon: +46 70 679 55 95
E-post: kim.hallgren@safetyrespect.se
www.safetyrespect.no