Til hovedinnhold

Fjoråret ble en suksess for OSN Anleggsikring og resten av OSN Gruppen, med en vekst i importen fra 23.600 byggegjerder i 2012 til 57.400 i 2013. Sikring av byggeplasser er ofte noe av det siste som anskaffes før byggestart, og byggegjerder kan derfor ses på som barometer for aktivitetsnivået i bransjen.

Økningen for OSN Gruppen tilsvarer 200 km med byggegjerder, og gjør gruppen til den klart største aktøren innen denne delen av byggemarkedet. «Siden gruppens etablering av OSN Anleggsikring i 2012, har det vært økt fokus på å sikre gode innkjøpsavtaler for å kunne ha konkurransedyktige priser og yte god service til bransjen. Dette har vi lykkes med, og gleder oss til et nytt år der vi kommer til å legge enda mer vekt på helhetsløsninger,» sier Frode Rastad, Daglig leder i OSN Anleggsikring.

Trender
OSN har nylig inngått samarbeid med Infotech vedr. adgangskontroll, et ledd i satsningen på helhetsløsninger. Gruppen merker en sterk pågang fra byggeindustrien med forespørsler rundt dette. Mange entreprenører ser ut til å forberede seg på flere inspeksjoner og kravene fra myndighetene til kontroll og lister over hvem som har tilgang på arbeidsplassen.

Byggekortleser_Infotech

OSN har gjennom 2013 erfart en meget sterk salgsøkning av informasjons-/reklameduker til byggegjerder på byggeplasser. Det er særlig duker med sikkerhets- og varselsinfo som har økt.fra byggeindustrien med forespørsler rundt dette. Mange entreprenører ser ut til å forberede seg på flere inspeksjoner og kravene fra myndighetene til kontroll og lister over hvem som har tilgang på arbeidsplassen.

Dekkduker_underentrep

Forrige år var det en vridning mot kjøp av byggegjerder i transport- og lagringspaller. Utleiefirma benytter seg av slike komplette paller, og har nok vært med på å sette fokus på enkeltheten med å ha alt på samme pall. Er raskt å ta fra lager ut på byggeplass, og man unngår ofte påkjørsler ved lagring av materiell. OSN Gruppen hadde en økning på hele 50% av slike paller.

TP30_ny

OSN Gruppen
Med sine 8 selskaper er OSN Gruppen i dag bransjeledende på områdesikkerhet. Navnet OSN står for OmrådeSikkerhet i Norge. 7 av selskapene driver tradisjonelt med sikkerhet innenfor gjerde, porter, bod og andre sikkerhetsløsninger. OSN Anleggsikring AS ble startet i 2012 som spesialist for sikkerhetsløsninger til bygge-/anleggsplasser. I den senere tid har gruppen fokusert på helhetsløsninger med særlig tyngde rundt adgangskontroll og kameraovervåkning.

osn_gruppen_logo_R