Til hovedinnhold

Den 5. februar 2018 inngikk Norges og verdens største leverandør av elektronisk sikkerhet en partneravtale med Garda Sikring som er Norges ledende aktør innen vei-, anlegg- og områdesikring.

Stanley Security er Norges- og verdensledende innen elektronisk sikkerhet. Selskapet har lange røtter både i Norge og internasjonalt, og er regnet som foretrukket leverandør av løsninger innen alarmsikring, sikkerhetskameraer og adgangskontroll. Stanley Security har i tillegg nylig åpnet en av Norges mest moderne og teknologisk avanserte alarmstasjoner og 24/7 responssenter i Nydalen i Oslo.

– Vi har i lengre tid vært på jakt etter en partner som er komplementerende i vårt tilbud til kundene. Elektronisk adgangskontroll løser ikke jobben alene. Løsninger innen fysisk adgangskontroll er alltid en viktig del av den totale leveransen. Kundene kan nå få levert alt de har behov for gjennom dette partnerskapet. I tillegg styrkes eierskapet til kunden der vi påtar oss koordineringen av den totale leveransen. Dette kommer kundene til gode, sier Thomas Magnussen, salgs- og markedsdirektør ved Stanley Security.

Sammen satser Garda Sikring og Stanley Security stort på å ta nye markedsandeler. Potensialet er stort for begge parter og kundene vil nyte godt av samarbeidet. Utfordringen for kundene er ofte mangel på koordinering i grenseskille mellom leveransene. Dette handler som oftest om de små detaljene, men som er helt avgjørende for at alt fungerer sømløst ved overlevering. Ved bruk av en felles prosjektleder som tar ansvar og eierskap for totalleveransen på vegne av begge selskaper, skal kvaliteten styrkes i kundeleveransen.

– Samarbeidet med Stanley Security er svært viktig for oss i Garda Sikring. Stanley Security er store på sikkerhet både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom dette samarbeidet vil vi være i stand til å tilby kundene en komplett sikkerhetsløsning med høy kvalitet og kompetanse. Vi vil dermed styrke vår posisjon i markedet gjennom en større bredde i tilbudet til kundene, sier Johan Aas, administrerende direktør i Garda Sikring.

Signeringen av partneravtalen fant sted i Oslo ved hovedkontoret til Stanley Security 5. februar 2018.

Garda Sikring ved Johan Aas (f.v.) signerer samarbeidsavtale med Stanley Security ved Thomas Magnussen.

 

Kontaktpersoner:


Stanley Security AS
Thomas Magnussen
Salgs- og markedsdirektør ved Stanley Security AS +47 916 26 699
thomas.magnussen@sbdinc.com


Garda Sikring AS
Johan Aas
CEO ved Garda Sikring AS
+47 90 96 91 02
johanaas@gardasikring.no