Til hovedinnhold

Objekt- og terrorsikring var et tema som ble mye diskutert i mediene høsten 2018. En rapport fra Riksrevisjonen avslørte at regjeringen ikke har gjort tilstrekkelig for å sikre samfunnet vårt. Vi mener at sikringen av mennesker bør være i fokus, og ønsker å være med å gjøre Norge til et trygt sted å være.

Man kan aldri sikre seg hundre prosent mot at noen ønsker å påføre andre skade, men gode sikringstiltak kan begrense skadeomfanget betydelig. Derfor har Garda Sikring etablert et eget satsingsområde innenfor objekt- og terrorsikring.

I Garda Sikring har vi kompetansen til å gjøre risikoanalyser, samt tilpasse fysisk sikring til den aktuelle situasjonen. Vi har fokus på at pullerter og annen fysisk sikring skal være tilpasset omgivelsene, og danne et naturlig og mykt inntrykk. Vi ønsker å gjøre det trygt, ikke bidra til å spre frykt!

Les hele rapporten her