Til hovedinnhold

OSN Anleggsikring AS bytter navn til Garda Anleggsikring AS

OSN Anleggsikring AS er markedets ledende leverandør av mobilt sperremateriell, og bytter nå navn til Garda Anleggsikring AS. Navneskiftet kommer som følge av ny eierstruktur, da Longship AS kom inn på eiersiden ved årsskiftet og samlet 6 av Norges største leverandører av områdesikring under felles paraply, Garda Sikring AS.

Garda Anleggsikring har siden oppstarten i 2012 hatt en solid utvikling, med fokus på levering av mobilt sperremateriell til bygge- og anleggsplasser over hele landet. I 2016 sto selskapet alene for import av hele 60.000 byggegjerder, noe som tilsvarer mer enn 200 km med gjerdelinje. Dette var en økning på 16.500 gjerder fra 2015. Selskapet ble Gaselle-bedrift i 2016, og hadde en omsetning på nærmere 40 millioner.

Den nye eierstrukturen gjør Garda Anleggsikring og resten av selskapene i Garda Sikring AS til den største og eneste landsdekkende leverandøren innen områdesikring. «Jeg ser fram til å være med og utvikle Anleggsikring og resten av selskapene i gruppen, og utnytte potensialene vi nå får ved å være en samlet gruppe med helhetsløsninger til hele landet. De er alle aktører med lang historie og solid markedsposisjon i sine lokalområder,» sier Johan Aas, CEO i Garda Sikring AS. «Vi i Anleggsikring fortsetter å jobbe som tidligere, med fokus på bredt vareutvalg og innovative løsninger til kundene våre, og vi er positive til å nå være i en gruppe med sterke eiere som tilfører ressurser for videre utvikling og vekst. Vi skal fortsatt være gruppens spesialist på flyttbart sikringsmateriell til bygge- og anleggsbransjen,» sier Frode Rastad, Daglig leder i Garda Anleggsikring AS.

 

Garda Sikring AS
I dette selskapet inngår Systemsikring AS, Lauritsen Gjerdefabrikk AS, Røa Gjerdefabrikk AS, Garda Anleggsikring AS, Solheim Gjerdenett AS og Håland & Karlson AS.

Longship AS
Longship, et norsk aktivt eierfond, har gått inn som partner for å utvikle Garda Sikring videre og for å kunne realisere de potensialene som ligger i en samlet gruppe.