Til hovedinnhold

Norges ledende konsern innen områdesikring, Garda Sikring, har samlet alle sine 7 områdesikringsselskap under ett merkenavn. Fagkompetanse, innovative løsninger og et profesjonelt og kundevennlig mannskap, skal fortsatt være fundamentet som Garda Sikring konsernet er tuftet på når vi nå samler oss under Garda Sikring merkevaren.

Garda Sikring konsernet ble dannet i 2017, gjennom oppkjøpet av Garda Anleggsikring, Systemsikring, Håland og Karlson, Solheim Gjerdenett, Lauritsen Gjerdefabrikk og Røa Gjerdefabrikk. Senere har Garda Sikring Midt-Norge, Trygg Vei og Nor-Netting kommet til, og konsernet består i dag av totalt 9 operative selskaper.

De første årene valgte konsernet å drive videre under de lokalt etablerte selskapsnavnene, men nå er tiden inne for å samle virksomhetene under Garda Sikring. Fra 1/1-22 vil derfor Garda Anleggsikring og de andre lokale selskapene fusjoneres. Våre selskap Trygg Vei og Nor-Netting vil bestå i sin nåværende form og ikke bli berørt av de varslede endringene i gruppen.

“Anleggsikring skal fortsette med å være konsernets landsdekkende spydspiss innen flyttbar sikring, og for våre kunder blir vi den leverandøren de kjenner fra før, med de samme ansatte og samme lokasjon i Stamveien på Hagen. Men det at vi nå samler virksomheten vil være til klar fordel for kundene, da Garda Sikring vil kunne tilby konkurransedyktige totalløsninger, enhetlige systemer og høyere gjennomføringskapasitet og tilgjengelighet på service, deler og beredskap ved behov”, sier Jon Ola Stokke, Konsernsjef i Garda Sikring.

Våre lokale selskaper har en lang og stolt historie som vi skal ta vare på. Garda Sikring er opptatt av å kunne tilby markedet gode produkter og gjenkjennbare tjenester uansett hvor i landet våre kunder måtte ha behov. Våre kunder skal føle seg trygge på at vi vil levere løsninger av høy og forutsigbar kvalitet fra nord til sør og øst til vest. Garda Sikring vil i tiden fremover prioritere å utvikle eksisterende kundeforhold, samt styrke egen organisasjon med nytt materiell og kompetanse. Vi lover å arbeide hardt for fortsatt å være våre kunders førstevalg innen områdesikring, høysikkerhet, veisikring og service.

“Vi ser fram til et spennende 2022, der vi skal videreutvikle Anleggsikring under Garda Sikring-merkevaren, og fortsette med å tilby innovative produkter til bygge- og anleggsbransjen og andre med behov for flyttbare sikringsløsninger. Sammen med en gjeng gode kollegaer rundt i hele landet, vil vi i Garda Sikring være en
komplett leverandør for anlegg,- område- og veisikring,” sier Frode Rastad, leder i divisjon Anleggsikring.

https://www.youtube.com/watch?v=hn5yOfHTPNA