Til hovedinnhold

Dessverre er tyveri fra byggeplass et velkjent problem. Dette skaper både økte kostnader og mye arbeid for de som rammes. Vær derfor i forkant! Benytt sikkerhetsløsninger som gjør det vanskelig å bryte seg ubemerket inn, og som skremmer uvedkommende fra å stjele dyrebart verktøy etc.

Les mer om hva vi kan tilby