Til hovedinnhold

Smart belysning på byggegjerder

LED-lys med sensor

OSN Anleggsikring tilbyr nå et smart tilbehør for bedre synlighet og sikkerhet. LED-lys montert på byggegjerdet er en rimelig løsning for å skape ekstra oppmerksomhet. Kan f.eks. benyttes for å varsle fotgjengere/syklister, vise kjøreportåpning, markere møtepunkt på byggeplass etc.

LED-lyset er utstyrt med integrert festeklammer for enkel innfesting på alle typer byggegjerder. Det må benyttes spesialverktøy for å feste/ta av lyset, slik at det ikke lett skal kunne fjernes av uvedkommende. Det robuste lyset er utstyrt med sensor, og lyser derfor kun når det er mørkt. Effektiv energiutnyttelse gir lang batterilevetid på ca. 1 år.

OSN Anleggsikring har fokus på trygg sikring på bygge- og anleggsplass. LED-lyset er, sammen med vårt høyfluoriserende refleksbånd, tilbehør som gir spesielt god synlighet for gående og syklister, og god sikring i henhold til byggherreforskriften.

Light

OSN Gruppen med sine 8 selskaper er i dag bransjeledende på områdesikkerhet. Navnet OSN står for OmrådeSikkerhet i Norge. 7 av selskapene driver tradisjonelt med sikkerhet innenfor gjerde, porter, bod og andre sikkerhetsløsninger. OSN Anleggsikring AS ble startet i 2012 som spesialist for sikkerhetsløsninger til bygge-/anleggsplasser. I den senere tid har gruppen fokusert på helhetsløsninger med særlig tyngde rundt adgangskontroll og kameraovervåkning.