Til hovedinnhold

Garda Sikring lanserer nå en ny standard i markedet, Garda SmartService. Dette er en styringsenhet til port, bom og annet elektronisk utstyr, som gjennom en nettbasert skyløsning gir full kontroll over installasjonene. I tillegg til den gode driftsoversikten, vil enheten på grunn av muligheten for fjerndiagnostikk, kunne redusere servicekostnadene betraktelig.

Garda SmartService (GSS) lanseres nå i markedet, og vil være et svært nyttig verktøy for alle som er involvert i drift og innkjøp av f.eks. kjøreporter og bommer. Enheten har alt inkludert, slik som GSM-key, integrert SIM-kort klart til bruk, årsur med norsk kalender, driftslogg og SMS-varslinger på driftskritiske funksjoner. Gjennom sanntidsvisning av portens status via vår skytjeneste, har man alltid full kontroll på alle enheter som er levert med dette systemet, uansett hvor man befinner seg. Alle funksjoner og tjenester fra en og samme leverandør.

«Vi er veldig fornøyd med at vi nå kan gå ut til markedet og presentere en ny standard for komplett styringsenhet, som vil gi en enklere og mer effektiv arbeidssituasjon for mange», sier Stefan Søyring, ansvarlig for Teknisk Drift i Garda Anleggsikring, og fortsetter: «I tillegg til selve kontrollen og oversikten man får ved å logge seg inn på skyløsningen, er det ingen tvil om at servicekostnader og nedetid på f.eks. kjøreporter vil reduseres. Hvis porten ikke vil åpne, kan enten driftsansvarlig på plassen eller Garda, enkelt kunne sjekke status og se hva som kan være årsaken til dette. Forslag til løsning kan gis direkte, og man slipper utrykning av servicepersonell fra leverandør. Er det behov for å utbedre feil, har man likevel et bedre utgangspunkt for å vite hva problemet er og dermed ha porten raskere oppe og gå igjen.»

GSS leveres nå som standard i alle mobile skyvegrinder og foldeporter fra Garda Anleggsikring, og enheten kan også ettermonteres i allerede eksisterende portløsning fra Garda. Enheten tas i bruk i hele Garda konsernet, og vil derfor også benyttes i faste installasjoner. «Garda Sikring er inne i en svært spennende utviklingsprosess, der vårt samspill i konsernet gjør at vi kan tilby fremtidsrettede løsninger som dette til kunder over hele landet. Gjennom vårt Sikkerhetssenter på Hagan, har vi et sterkt kompetansemiljø for videre utvikling av løsninger og konsepter som kommer våre kunder til gode», sier Johan Aas, Konsernsjef Garda Sikring.