Til hovedinnhold
Smartprotect langs vei

Garda lanserer boltefri langsgående sikring

Garda SmartProtect gir en boltefri sikring for tryggere arbeidsplass langs vei.

Garda Sikring lanserer en brukervennlig løsning som gir trygg sikring både for kjørende og de som arbeider langs veien. Garda SmartProtect monteres uten grunnforankring, og et praktisk koblingsstykke mellom elementene gir rask og fleksibel installasjon.

Garda SmartProtect er godkjent i henhold til NS-EN 1317-2. I tillegg til å tilfredsstille sikkerhetskravene er systemet konstruert for å lette arbeidet med å få sikringen på plass. Selve monteringen er både raskere og mer smidig enn mange andre tilsvarende løsninger. I tillegg er det stor fleksibilitet og mulighet for bruk av tilleggsutstyr på elementene.

«De signalene vi har fått fra markedet er at en slik type løsning er noe som har vært ønskelig lenge. Vi er derfor veldig glade for at vi nå kan presentere et konsept som vil gjøre arbeidsdagen enklere for de som jobber langs vei,» sier Frode Rastad, leder for avd. Anleggsikring i Garda Sikring. Systemet består av betongelementer i T3 klasse, låsepinne for sammenkobling samt praktisk vinkelelement 0-90 grader. I tillegg kan det benyttes kombifeste for å feste for eksempel byggegjerder, tette gjerder eller skilt/Sebraflex på toppen av elementene. Bruk av tette gjerder eller vanlige byggegjerder med banner/støydempende duk, gjør at løsningen også er ideell i sentrumsstrøk. Duker/tette gjerder hindrer både innsyn og gir bedre arbeidsforhold.

 

For mer informasjon, kontakt:

Frode Rastad
Leder i Garda Sikring AS, avd. Anleggsikring
Telefon: 91 00 90 18 | E-post: frode.rastad@gardasikring.no