Til hovedinnhold

Fullsatt sal på Høysikringsseminar

Den 14. mars gjennomførte vi i Garda Sikring for første gang et eget høysikringsseminar i Oslo. Her deltok spesielt inviterte fra bransjen, som ble oppdatert innenfor en rekke områder av fysisk sikring og trusselbildet vi står overfor i dag.

 

Konsernsjef Jon Ola Stokke og ansvarlig for arrangementet sikkerhetsrådgiver Erik Lauritzen, er begge meget fornøyd og retter en stor takk til de 6 foredragsholderne og alle som deltok på seminaret. Jon Ola Stokke er tydelig på at vi i Garda Sikring, sammen med bransjen, ser behovet for å dele og spre innsikt og kommunikasjon relatert til fagområdet høysikring. Det er urolige tider i verden og risiko og trusselbildet har blitt endret radikalt på kort tid. Dette vil kunne påvirke vår måte å leve på, og bedriftene må tilpasse seg nye lover, regler og rammebetingelser fremover.  De ulike verdikjedene må tenke sikkerhet på en helt ny og annerledes måte.  

 

«Det var viktig for oss å kunne trekke på ledende og erfarne sikkerhetsrådgivere på seminaret både fra Norge og England. Det ga oss nyttige innspill, tips og råd som vi og deltakerne kan ta med oss videre inn i arbeidet for sikre samfunn og verdier så godt som mulig fremover,» sier Erik Lauritzen.  


Risiko, trussel og terrorbildet er plutselig nærmere oss alle. Vi preges av krigen i Ukraina, geopolitikk, nye lover og regler for sikkerhet, digitalisering og digital infrastruktur, sosiale forhold, flyktningstrømmer, raske endringer i klima, miljø og biologiske forhold for å nevne noe. Det vil være viktig i egen bedrift å ha god oversikt over alle de ulike faktorene som påvirker sikkerheten i bedriften fremover, både digital og fysisk sikkerhet. Er f.eks. beredskapsplaner på plass? Er de oppdaterte gitt gjeldene situasjon? Kjenner de ansatte disse? Øver vi? Er riktig perimetersikring på plass? Dag Søberg som er leder for fagområdet sikkerhet og beredskap i Agenda Risk ga oss relatert til dette General Dwight D Eisenhowers kjente sitat. «Plans are nothing – planning is everything». Vi fikk gode innspill fra foredragsholderne på seminaret om at trusselen i bedriften kan komme både innenfra og utenfra, og det å ha en god strategi og planer på plass for sikkerhet er nødvendig for å redusere risiko for uønskede hendelser. 
 

 

«Vi i Garda Sikring jobber kontinuerlig med å rådgi våre kunder og levere helhetlig innenfor fysisk sikring. For oss er samarbeid en av våre verdier, og nettopp det å dele, gi informasjon og spre kunnskap ble også tatt opp som viktig av ulike foredragsholdere. Vi skal fortsette med dette arbeidet, og gode tilbakemeldinger fra seminaret tar vi med oss videre. Dette motiverer oss og vi gleder oss allerede til nytt seminar neste år,» sier konsernsjef Jon Ola Stokke.  

 

Meld interesse for Høysikringsseminar 2024!

Den 12. mars 2024 gjentar vi årets suksess og arrangerer igjen Høysikringsseminar sentralt i Oslo. Vi kan love aktuelle temaer med flere anerkjente foredragsholdere fra inn og utland, så hold av datoen!

 

Meld gjerne din interesse allerede nå på mail til seminar@gardasikring.no, så vil vi oppdatere deg fortløpende på program og foredragsholdere. Vi trenger informasjon om hvem du er, stilling og firma.