Til hovedinnhold

 

På skuddårsdagen, den 29. februar i år, ble OSN Anleggsikring AS etablert.

OSN Anleggsikring er OSN gruppens nye satsning på områdesikring mot byggeplass, og vil spesialisere seg på byggegjerder, porter/grinder, sperreløsninger med ITV og adgangskontroll mot anleggsplasser. Selskapet skal søke å gi informasjon og kunnskap om helhetsløsninger, og lagerføre alt fra byggegjerder til spesialisert tilbehør.

 

Hjemmesidene er åpnet pr 10/5-2012. Sjekk ut; www.anleggsikring.no

 

Frode Rastad –bakgrunn fra fysisk områdesikring

 

Frode Rastad er ansatt som daglig leder i OSN Anleggsikring AS, og har sin bakgrunn fra et annet port- og gjerdeselskap i bransjen hvor han arbeidet med byggegjerder inkl rammeavtaler for entreprenørmarkedet.

Han er 47 år og vil inneha en aksjepost i selskapet. De resterende eierandelene er fordelt på de 7 selskapene i OSN Gruppen.