Til hovedinnhold
Prisjustering index

Ekstraordinær prisjustering 2022

Kjære kunde, Oslo, 04.03.2022

På grunn av krigsutbruddet i Ukraina og kraftige økonomiske sanksjoner mot Russland har viktige kanaler for levering av råstål til EU og verdensmarkedet blitt strupet «over natten». Dette fører til at vi nok en gang ser eskalerende råvare- og energipriser, som fører til betydelige prisøkninger fra våre europeiske og asiatiske leverandører. Samtidig varsler leverandørene at vi må forvente at leveringstiden vil bli betydelig lengre så lenge konflikten pågår. Vi er derfor tvunget til å øke våre priser tilsvarende og varsler med dette prisøkning på alle våre produkter.

Vi har vært tilbakeholdne med ytterligere økninger siden i høst, da vi håpet at slutten på pandemien skulle føre til en normalisering av råvaremarkedet, men vi ser oss nå nødt til å foreta en ny justering for å kunne absorbere prisøkningene fra våre leverandører. Prisøkningen blir derfor som følger:

Prisøkning flettverk: 6.8%
Prisøkning øvrige stålprodukter: 9.7% Prisøkning øvrige aluminiumsprodukter: 14.7% Prisøkning øvrige elektromateriell: 5.9%
Frakt – drivstofftillegg: 6.9%

Til informasjon vedlegges grafer som viser prisutvikling på stål, zinc, aluminium og frakt det siste året, som støtter opp behovet for prisjustering:

Index

 

På grunn av situasjonen i råvaremarkedene, opplever vi fortsatt at våre leverandører vegrer seg for lengre vedståelsesfrister enn noen få dager på sine produktpriser til oss. Vi gjør derfor oppmerksom på at vi kun gir 10 dagers vedståelsesfrist på våre priser og tilbud til markedet. Vi oppfordrer våre kunder å ta tilsvarende forbehold mot sine sluttkunder, for redusere risiko og konsekvensen for dere.

Ytterligere prisøkninger kan komme, dersom trenden vedvarer.

Nye priser vil være gjeldende f.o.m 18.03.2022.

Våre salgsavdelinger står til deres disposisjon, dersom dere har behov for ytterligere informasjon.

Vi benytter samtidig muligheten til å takke for at dere benytter våre produkter og tjenester.

 

 

Underskrift