Til hovedinnhold

Å sette sikkerheten på dagsorden, er en god start. Det er likevel viktig å være klar over at sikkerhetsarbeid ikke er noe som avsluttes. For det handler om å være i forkant. Sikkerhet er ikke bare terminologi og tall, det er også håndverk og erfaring. Garda Sikring har sikret verdier og samfunn i over 100 år. Vi skreddersyr objekt- og områdesikring ut ifra dine behov.

Sikkerhet handler om å ta ansvar og om å forstå verden vi lever i – og tilpasse oss den. Det finnes mange ulike former for fysiske sikkerhetsløsninger. Funksjonelle, smarte og fleksible løsninger. Hva du bør velge, er avhengig av behov og hva du skal sikre. Det viktigste er at du velger en solid løsning som gjør jobben den er tiltenkt å gjøre. I enkelte tilfeller er det kun behov for ekstra sikring i gitte situasjoner. Velg da en fleksibel løsning, som kan kobles av eller på etter behov.

Objekt- og områdesikring dreier seg oftest i stor grad om å velge gode, men estetiske og diskrete løsninger. Løsninger som skaper trygge rammer, uten at vi legger særlig merke til dem. Spesielt på steder der det er viktig at folk skal kunne ferdes fritt og trygt, uten konstant påminnelse om eventuelle farer. Som for eksempel i sentrumskjernen. Våre helt nye pullerter i JS-serien bidrar til høy sikkerhet samtidig som de ivaretar et estetisk pent uttrykk.

Last ned vår katalog her og lær mer om JS-serien.

Se alle produktene