Til hovedinnhold

Smart betongfeste – Gjør det enkelt å feste tette gjerder til betongfundament.

Garda Anleggsikring AS har utviklet et betongfeste som gjør det enkelt å feste tette byggegjerder til betongfundament på en sikker måte. På denne måten er det raskt og effektivt å skjerme byggeplassen.

Spesielt i sentrumsstrøk er det ofte ønskelig å skjerme byggeplasser både for innsyn og for å unngå at det kommer støv/grus ut på vei og fortau. Ved bruk av tette byggegjerder er ofte vindsikring en utfordring, men med dette nye festet er problemet løst.

Betongfestet benyttes på fundament med tykkelse på opptil 167 mm. Det festes til betongen med 1-2 skruer, og gjerdene settes ned i rør-hylsene. I tillegg sikres det med standard festeklammer både nede og oppe. Hvis man ønsker å tette glippene under og mellom gjerdene leverer vi tilpassede metallplater, evt. kan planker benyttes som vist på bildene.