16-03-2020

Kjære kunde,

 

Håndteringen av Korona-viruset påvirker oss alle. Det er viktig for oss i Garda Sikring å oppdatere våre
kunder på hvordan vi håndterer situasjonen, og hva det betyr for deg som kunde.

 

Vårt overordnede mål er å sikre stabilitet og kontinuitet til deg som vår kunde, slik at vår gjennomføring
forblir smidig og trygg. For utvendig monteringsarbeid har alle våre selskap montører i arbeid og vi vil
fortsette driften som normalt så langt det lar seg gjøre iht. Garda Sikring sine retningslinjer for samhandling
(se vedlegg).

 

Våre interne tiltak
Garda Sikring har etablert en beredskapsgruppe, bestående av selskapets CEO og CFO, samt daglige ledere
for våre selskap (Garda Sikring Midt Norge, Solheim Gjerdenett, Håland & Karlson, Systemsikring, Lauritsen
Gjerdefabrikk, Røa Gjerdefabrikk, Trygg Vei, Garda Anleggsikring og Nor Netting). Hensikten med gruppen er;

 

Utforme og gi tydelige råd og retningslinjer til konsernet for håndtering av situasjonen:

• Ivaretagelse av helse og hindre smittespredning for selskapets ansatte
• Sikre operasjonell drift, herunder sikker jobb analyse, gitt Korona-situasjonen
• Ivareta økonomiske forpliktelser

Overvåke utviklingen og iverksette nødvendige tiltak for å begrense smitte og konsekvenser av dette
Samle informasjon om innvirkning pandemien har for egne ansatte og selskapenes evne til å håndtere
leveranser

 

Det er utarbeidet en beredskapsplan med retningslinjer for alle ansatte med de tiltak som er iverksatt så
langt for å hindre smitte, og opprettholde leveransekapasitet.

 

Vi følger myndighetenes råd om smitteforebyggende tiltak, og har derfor noe personell i karantene, men har
ingen registrerte smitte-tilfeller.

 

Garda Sikrings datasystemer er sky-basert, som gjør at vi er godt forberedt på å drifte selskapet uten fysiske
møter. Alle våre montører har digitale verktøy, som gjør at vi effektivt kan formidle informasjon ut til alle.

 

Garda Sikring vil fortløpende vurdere om arbeid som utføres på større anlegg er forsvarlig med hensyn til
antall arbeidere på anlegget og risiko for smitte.

 

Ettersom situasjonen utvikler seg fra time til time, fortsetter vi å oppdatere våre retningslinjer og tiltak. Vi vil
derfor fortløpende legge ut oppdatert informasjon til våre kunder på vår hjemmeside www.Garda Sikring.no

 

Vi takker for forståelsen og ser frem til et godt samarbeid i det som er en krevende tid for oss alle.

 

Vennlig hilsen,
Johan Aas
Konsernsjef

 

______________________________________________________________________________
Download:
Garda Sikrings retningslinjer for samhandling internt og eksternt